Archief van ◊ augustus, 2012 ◊

Schrijver:
• 14 augustus, 2012

 De financiering voor de uitbreiding en herstel van De Peelvenen bij Griendtsveen als ook Evertsoord is rond. Nu de Europese Unie 2,3 miljoen euro bijdraagt aan het 6,5 miljoen euro kostende project. Eerder al zegden de provincie Limburg en Noord-Brabant al respectievelijk 2,7 miljoen en 1,3 miljoen euro toe.

Behoud en ontwikkeling van het hoogveen staat in de Deurnsche Peel en in de Mariapeel voorop. Voor het ontstaan van dit veen is een hoge en stabiele grondwaterstand belangrijk. De huidige verdroging bedreigt het hoogveen. Daarom moet het gebied opnieuw worden ingericht. Dit betekent onder andere dat voormalige bemeste landbouwgronden worden afgegraven. Ook de waterhuishouding zal worden verbeterd door aanpassing van het patroon van waterlopen en het plaatsen van gemalen. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Peelvenen, ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied.

De uitvoering van het project staat gepland voor 2013/2014. Dan start het graafwerk en het aanpassen van de waterhuishouding. In de Peelvenen werken provincies, Waterschap Aa en Maas, gemeenten en natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting samen.

(Bron: Dagblad de Limburger)