Archief van ◊ juli, 2010 ◊

Schrijver:
• 30 juli, 2010

Waterschap Peel en Maasvallei onderzoekt de komende weken samen met Waterschap Aa en Maas, gemeente Deurne, Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer mogelijke duurzame oplossingen voor herstel van de kade van de Helenavaart. Tijdens de storm eerder deze maand veroorzaakte omgewaaide bomen flinke schade aan de kade tussen Helenaveen en Griendtsveen. Water van de Helenavaart sijpelde hierdoor het natuurgebied De Peel in. De kade is tijdelijk versterkt met zandzakken.

De Limburgse en Brabantse waterschappen hebben de gehavende kade tijdelijk versterkt met zandzakken. Dagelijks inspecteert Waterschap Peel en Maasvallei de kade. De situatie is nu stabiel en acceptabel. De zandzakken bieden echter slechts een oplossing voor zo’n zes à zeven weken. Omdat een structurele, duurzame oplossing meer tijd vergt, onderzoeken de waterschappen deze weken ook een tijdelijke overbruggingsmaatregel, bijvoorbeeld het vervangen en aanvullen van zandzakken of het plaatsen van een tijdelijke oeverversterking. Daarnaast onderzoekt Waterschap Peel en Maasvallei enkele scenario’s voor een duurzame oplossing van de kade van de Helenavaart.De waterschappen en gemeente Deurne verwijderen zo spoedig mogelijk de bomen en takken die in de Helenavaart zijn terecht gekomen. Deze veroorzaken opstuwing van het water. Om de druk op de verzwakte kadewand zo klein mogelijk te houden, voeren de waterschappen minder water door de Helenavaart. De verminderde wateraanvoer heeft geen gevolgen voor het achterland (benedenstrooms). Beide waterschappen houden het watersysteem scherp in de gaten.

bron: Waterschap Aa en Maas

Schrijver:
• 25 juli, 2010

De gemeente Deurne wil van het oude munitiehuisje in Griendtsveen, nabij het snijpunt van de gemeenten Deurne, Horst aan de Maas en Venray, ombouwen tot een schuilhut voor fietsers en wandelaars. Hiermee zou een ‘driedorpenrustpunt’ ontstaan.  De Deurnese wethouder Nicole Lemlijn heeft haar gemeenteraad laten weten dat ze momenteel bezig is om de benodigde financiële middelen voor het project rond te krijgen. Hierbij hebben de aannemer van het wandelpadenproject en de gemeente Deurne zelf al een bijdrage toegezegd.
Het driedorpenrustpunt een trekpleister gaan vormen voor recreanten. In de buurt van het rustpunt liggen diverse wandelroutes en het Toon Kortoomspark. Na het zomerreces verwacht de Deurnese wethouder meer te kunnen zeggen over de financiële haalbaarheid van het plan.

bron: Eindhovens Dagblad

Schrijver:
• 7 juli, 2010

Schrijver:
• 1 juli, 2010