Archief van ◊ januari, 2010 ◊

Schrijver:
• 27 januari, 2010

Klik hier om het mededelingenblad van 28 januari online te lezen.

(Adobe reader is een vereiste)

Schrijver:
• 25 januari, 2010

Zondagmiddag werd Gerrie Aarts verrast door Prins Joost I en Adjudanten, Vorst Ton en de Bestuursleden van De Klotbultjes om hem te onderscheiden met de Huisorde van De Klotbultjes.

Gerrie is al meer dan 10 jaar actief bezig met de site www.griendtsveen.net en heeft ook diverse andere sites gemaakt.

Ook filmt en fotografeert hij al diverse jaren de optocht met de carnaval in Griendtsveen.

Schrijver:
• 20 januari, 2010

Klik hier om het mededelingenblad van 21 januari online te lezen.

(Adobe reader is een vereiste)

Schrijver:
• 14 januari, 2010
Vrouwenbeweging Heilige Catharina vierde de voorbije zaterdag haar 60-jarig jubileum. De vereniging vierde haar jubileum in gemeenschapshuis ‘De Zaal’ waar drie leden van de vrouwenbeweging werden gehuldigd.

Anna Veldhuyzen, Anna Kluijtmans en Anneke Baltussen

Mevr. Annie Kluijtmans en mevr. Anneke Baltussen zijn beiden 60 jaar lid. Mevr. Anna Veldhuyzen is 55 jaar bij de vereniging. De feestelijkheden begonnen met een heilige mis in de Barbara kerk van Griendtsveen. Daarna werd het feest in het gemeenschapshuis voortgezet. Rond 19.30 uur kwam burgemeester Kees van Rooij en wethouder Loes Wijnhoven de vrouwenbeweging feliciteren. Fanfare Renantia kwam een muzikale aubade brengen aan de ­dames. De voorzitster van de vrouwenbeweging vertelde vervolgens hoe de drie jubilarissen functioneerden binnen de vereniging en oude ­herinneringen werden opgehaald.

Dat de drie jubilerende dames in de winter niet naar de bijeenkomsten komen van hun vereniging werd hen door de voorzitster niet kwalijk genomen. Tot slot kregen alle drie de jubilarissen een hanger met daarin gesmolten glas en een bos bloemen.

 (bron: hallohorstaandemaas.nl)

Schrijver:
• 13 januari, 2010


De afgelopen twee weken is de rondgang voor het Mededelingenblad gehouden. Wij willen allen danken voor hun financiële bijdrage. Mochten wij U niet thuis aangetroffen hebben en wilt U het Mededelingenblad toch nog steunen: dat kan contant bij de redactie, Helenaveenseweg 4 of per bank op rekeningnr. 1236.39.611 van Dorpsraad Griendtsveen.

Klik hier om het mededelingenblad van 14 januari online te lezen.

(Adobe reader is een vereiste)

Schrijver:
• 11 januari, 2010

(Met dank aan Gerald Willems)

Schrijver:
• 10 januari, 2010

Arno van Mullekom (56) uit Griendtsveen heeft op 30 december 2009 de Speld van Verdienste van de gemeente Horst aan de Maas ontvangen. Van Mullekom kreeg de speld in Herberg de Morgenstond opgespeld door wethouder Marcella Dings van Horst aan de Maas. Van Mullekom kreeg de speld voor zijn inzet voor voetbalvereniging RKSV Griendtsveen. Daar is hij op 1 januari teruggetreden als bestuurslid. Arno blijft als rustend lid verbonden aan de vereniging. Van Mullekom is de afgelopen vijftien jaar vrijwilliger geweest binnen de vereniging. Hij heeft in deze periode vele verschillende taken uitgevoerd die uiteenliepen van voorzitter en penningmeester tot het verzorgen van de beregening van het veld in de zomer. Daarnaast heeft Van Mullekom onder andere bijgedragen aan een prachtige kantine, mooi veld en een goede verlichting.

(bron: InHorst.nl)

Schrijver:
• 6 januari, 2010


Dit is de eerste aflevering van dit jaar. Dit jaar vieren we ons 125 jarig bestaan. Hoogtepunt van dit feestjaar zal de toneelproductie worden in de maand mei. Maar ook op andere momenten zal er aandacht zijn voor dit heuglijke feit. “Aan den Heer Eduard van de Griendt te verkopen en in eigendom af te staan ca. 410 hectaren veengrond. Tezamen voor een koopprijs van ƒ 132.000. Gedaan ter openbare Raadsvergadering te Horst d.d. 03 januari 1885″ Op deze grond is ons dorp ontstaan.

Klik hier om het mededelingenblad van 7 januari online te lezen.

(Adobe reader is een vereiste)